Какво са добрите климатици

Климатици Климатикът е идеална алтернатива на другите начини за отопление, заради многото си предимства. Цената за отопление е най-големият плюс на климатичната система, спрямо всички други печки. До рязък скок в стойността на парното, доведе увеличаването на стойностите на енергоносителите. На този етап ще ви излезе много по-евтино, ако използвате евтин климатик, спрямо всички останали методи за отопление: парно, газ, дърва и т.н.

Ако все още се чудите как да се топлите през следващата зима, трябва да знаете че климатика не е изключително скъпа и сложна машина. Благодарение на фундаменталния закон на физиката наречен „Цикъл на Карно”, действа всяка климатична система. Той се отнася за поведението на газовете и течностите при промяна на температурата и налягането. При повишаване на налягането на флуида температурата се покачва пропорционално и обратно. От тук следва, че при всички климатични системи най-важна роля съставлява флуидът или другото му по-популярно наименование е фреон.

Всяка климатична система съдържа също компресор и топлообменници (радиатори). Повишаването на налягането в газа и движението му през цялата система, се постига чрез компресора. Нормален, инверторен или DC инверторен климатик, вероятно всички сте срещали. Тези наименования идват от вида на компресора, с който работи климатика или по-точно от дейността на мотора, който движи буталото, перката или винта на компресора. Топлообменникът е третият главен елемент в модерния климатик. Реално в един уред има поне два топлообменника- един, който не е в стаята и един вътре в нея. Действат на този принцип- поемат топлина от точка А и я прехвърлят на фреона, който компресора пренася до друго място, след което фреона прехвърля топлия въздух на втория топлообменник, който пък я изхвърля в заобикалящата го среда. Освен споменатите части, се влагат испомагателни възли: вентилатори, които движат струи от въздух през топлообменниците. Вентилаторите биха могли да са както с постоянна скорост на оборотите така и с такава, която се регулира, те се движат от електромотори. Всяка климатична инсталация в ден съдържа и четирипътен винтил, електронна платка(и), датчици. Четирипътният винтил разклонява потока на газа в съответната посока, така че да се изпарява или във външното тяло или във вътрешното. Електронната платка служи за цялостен контрол върху параметрите на работа на климатика. Датчиците мерят околната температура. Още възли, като йонизатор и плазмен филтър са добавени в някои типове климатици. Въздухът, който циркулира през вътрешното тяло на климатика, се пречиства именно от тези елементи. Така те правят климатика не само в машина за отопление или охлаждане, а в уред създаващ цялостен комфорт в къщата ви.

Публикувано в дом и обзавеждане. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.